F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í

celkem od 8.3.2003
FyzKab Counter 

  Fotografie na měsíční téma - leden 2009 (Lidé)
 
Dědičík Zdeněk / Kejdana Jiří / Keř Vladimír / Podubecká Jana / Třmínek Luboš

  
Fotografie na měsíční téma - únor 2009 (Zátiší)
 
Dědičík Zdeněk / Kejdana Jiří / Keř Vladimír / Markvart Václav / Třmínek Luboš / Trtílek Aleš / Podubecká Jana

  
Fotografie na měsíční téma - březen 2009 (Architektura města Štětí)
 
Dědičík Zdeněk / Kejdana Jiří / Keř Vladimír / Podubecká Jana / Třmínek Luboš

 
Fotografie na měsíční téma - duben 2009 (Zvláštní techniky)
 
Dědičík Zdeněk / Kejdana Jiří / Keř Vladimír / Markvart Václav / Podubecká Jana

 Fotografie na měsíční téma - květen 2009 (Město Štětí)
  Kejdana Jiří / Keř Vladimír / Podubecká Jana / Třmínek Luboš

 Fotografie na měsíční téma - červen 2009 (Ucho)
  Kejdana Jiří / Keř Vladimír / Markvart václav / Třmínek Luboš

 Fotografie na měsíční téma - září 2009 (Noční fotografie)
  Kejdana Jiří / Keř Vladimír / Podubecká Jana / Třmínek Luboš

 Fotografie na měsíční téma - říjen 2009 (Květy)
  Dědičík Zdeněk / Kejdana Jiří / Keř Vladimír / Markvart Václav / Podubecká Jana / Šubík Vladimír / Třmínek Luboš

 Fotografie na měsíční téma - listopad 2009 (Zvířata)
  Kejdana Jiří / Keř Vladimír / Markvart Václav / Podubecká Jana / Třmínek Luboš

 Fotografie na měsíční téma - prosinec 2009 (Nohy)
  Kejdana Jiří / Keř Vladimír / Markvart Václav / Podubecká Jana / Třmínek Luboš