F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í


 

 
Fototéma na r. 20
11

  3 (slovy tři) fotky na tato témata budou v papírové podobě dle "Soutěžního řádu",
  další donesené fotky budou mimo soutěž, ale jsou vítány

  Leden -
"Struktura" - nejlépe vynikne v bočním osvětlení, ale není to podmínka

  Březen - "Stín" - prostě jakýkoliv zajímavý stín

  Květen - "Schody" - jakékoliv stupně, nemusí to být jen schody

  Září - "Moderní architektura" - jakýkoliv moderní architektonický prvek, celek i detail

  Listopad - "Krajina s krajinným detailem" - jakákoliv krajina s detailem, který na fotografii dominuje

  Mimořádné Fototéma na r. 2011

  3 (slovy tři) fotky na tato témata přinesou členové Fotoklubu na "flešce".
 
  Únor - "Hrnec"

  Duben - "Oko" - nemusí být jen lidské, zvířecí, ptačí, prostě jakékoliv oko nebo oči

  Červen - "Vítr" - vyjádření větru jakýmkoliv způsobem, musí být vidět pohyb způsobený větrem

  Říjen - "Sport"

  Prosinec - "Dálka" - vyjádření dálky jakýmkoliv způsobem