F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í


 

 
Fototéma na r. 20
12

  3 (slovy tři) fotky na tato témata budou v papírové podobě dle "Soutěžního řádu",
  další donesené fotky budou mimo soutěž, ale jsou vítány

  Leden -
zrcadlení

  Březen - lidé - NE portrét, ale může být na fotce jen jeden člověk

  Květen - strom nebo stromy

  Září - květina detail

  Listopad - barvy podzimu

  Mimořádné Fototéma na r. 2012

  3 (slovy tři) fotky na tato témata přinesou členové Fotoklubu na "flešce".
 
  Únor - oblouk, oblouky

  Duben - ledová krása

  Červen - plot

  Říjen - zahrada - NE zoologická zahrada

  Prosinec - déšť