F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í


 

Fotografie na měsíční téma - leden 2013 (
volné -
USB flash disk)
  Společná galerie s vyhodnocení

Fotografie na měsíční téma - únor 2013 (volné - na papír)
  Společná galerie s vyhodnocení
 

Fotografie na měsíční téma - březen 2013 (
portréty z cest -
USB flash disk)
  Společná galerie s vyhodnocení

Fotografie na měsíční téma - duben 2013 (krajina - na papír)
  Společná galerie s vyhodnocení
 

Fotografie na měsíční téma - květen 2013 (volné - USB flash disk)
  Společná galerie s vyhodnocení

Fotografie na měsíční téma - červen 2013 (za soumraku i za svítání
- na papír)
  Společná galerie s vyhodnocení
 

Fotografie na měsíční téma - září 2013 (mlha
-
USB flash disk)
  Společná galerie s vyhodnocení

Fotografie na měsíční téma - říjen 2013 (volné
- na papír)
  Společná galerie s vyhodnocení 

Fotografie na měsíční téma - listopad 2013 (volné
-
USB flash disk)
  Společná galerie s vyhodnocení

Fotografie na měsíční téma - prosinec 2013 (zvěř, zvířata, zvířátka
- na papír)
 
Společná galerie s vyhodnoceníMěsíční hodnocení fotografií na jednotlivá témata.