F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í


























 

 
Fototéma na r. 20
13

  3 (slovy tři) fotky na tato témata přinesou členové Fotoklubu na USB flash disku.
 

  Leden - volné téma


  Březen - portréty z cest

  Květen - volné téma

  Září - mlha

  Listopad - volné téma

 

  3 (slovy tři) fotky na tato témata budou v papírové podobě dle "Soutěžního řádu",
  další donesené fotky budou mimo soutěž, ale jsou vítány

 
  Únor - volné téma

  Duben - krajina

  Červen - za soumraku i za svítání

  Říjen - volné téma

  Prosinec - zvěř, zvířata a zvířátka