F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í


 

 
Fototéma na r. 20
14

  3 (slovy tři) fotky na tato témata přinesou členové Fotoklubu na USB flash disku.
 

  Leden - B+W černobílá fotografie


  Březen - volné téma

  Květen - křivka, křivky

  Září - voda

  Listopad - skála, skály

 

  3 (slovy tři) fotky na tato témata budou v papírové podobě dle "Soutěžního řádu",
  další donesené fotky budou mimo soutěž, ale jsou vítány

 
  Únor - zátiší

  Duben - stromořadí

  Červen - makro, detail

  Říjen - plod, plody

  Prosinec - Město Štětí