F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í


 

 
Fototéma na r. 20
16

 

  Leden         Černobílá fotografie       
  Únor           Okno - okna  
  Březen        Makro (Detail)  
  Duben         Noční foto  
  Květen        Na vodě    
  Červen        Moje krajina    
  Červenec     Květy    
  Srpen          Panorama   
  Září             Momenty sportu   
  Říjen           Zvířata   
  Listopad      Mlha   
  Prosinec      Rok ve Štětí: jaro, léto, podzim, zima
                    Zajímavá zákoutí Štětí