F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í


 

 
Fototéma na r. 20
18

 

  Leden         Portrét      
  Únor           Noční foto
  Březen        Zima
  Duben         Cesta, silnice  
  Květen        Les    
  Červen        Zlatá hodinka    
  Červenec     Protisvětlo  
  Srpen          Street foto
  Září             Pavučina   
  Říjen           Krajina   
  Listopad      Strom, stromy   
  Prosinec      Hřbitov