F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í


 

 
Fototéma na r. 20
19

 

  Leden         Detail      
  Únor           Zátiší
  Březen        Č/B fotografie
  Duben         Kostel, kaplička  
  Květen        Bizarní tvary skal, stromů ...    
  Červen        Oko, oči    
  Červenec     Dlouhá expozice
  Srpen          Řeka, potok
  Září             Paning   
  Říjen           Vodopád  
  Listopad      Panorama  
  Prosinec      Modrá hodinka