F  o  t  o  k  l  u  b    Š t ě t í


 

 
Fototéma na r. 2020

 

  Leden         List, listí
  Únor           Barevná dominanta
  Březen        Zimní nálada
  Duben         Dřevo, poleno
  Květen        Hvězdná obloha
  Červen        Jarní probuzení
  Červenec     Schody
  Srpen          Rozkvetlá příroda
  Září             Česká krajina
  Říjen           Plody
  Listopad      Sportovní foto
  Prosinec      Červená